ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนประชารัฐ,ซ.ประชาวาส ถึง บ้านห้วยขื่อ ประจันตคาม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่ โรงเรียนประชารัฐ,ซ.ประชาวาส ม.7 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ถึง บ้านห้วยขื่อ ประจันตคาม
01/08/2565 08:30
01/08/2565 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด