ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซ.ทุ่งโพธิ์ ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 10 ต้น
10/08/2564 09:00
10/08/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ