ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 (สี่แยกสามทหาร) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย22เควี
18/08/2562 08:30
18/08/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด