ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงทางเข้าโรงงานแม่ครัวฉลากทอง ซ.15 มิตรสัมพันธ์
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงทางเข้าโรงงานแม่ครัวฉลากทอง ซ.15 มิตรสัมพันธ์
01/04/2563 09:30
01/04/2563 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด