ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประชุมมิตรซอย 7 ถึง ทางรถไฟ ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาและเปลี่ยนขนาดสายไฟฟ้า บริเวณประชุมมิตรซอย 7 ถึง ทางรถไฟ ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
10/12/2564 08:00
10/12/2564 17:00
กฟอ.บ้านฉาง
038-601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด