ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเทศบาลตำบลบางปลา ซอย 15 (ข้างโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย) เทศบาลตำบลบางปลา
ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควีใหม่
07/08/2565 08:30
07/08/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
035425584-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด