ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แกแลคซี่ถึงหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา(ฝั่งลงหาดบางแสน)
เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โยการเปลี่ยนสายไฟฟ้าตั้งแต่หน้าแกแลคซี่ถึงหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา(ฝั่งลงหาดบางแสน) ทั้งหมด
20/06/2562 08:30
20/06/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด