ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร ซอย 8 ติดบายพาส
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
30/03/2561 10:00
30/03/2561 11:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด