ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 23 สายโท-จัตวา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณ ซอย 23 สายโท-จัตวา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบจำหน่าย และป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
23/11/2563 09:00
23/11/2563 15:00
กฟอ.พัฒนานิคม
036436238
ศุทธิฉัตร สายต่างใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟวันที่ 23 พ.ย. 2563