ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร้านวันดีหมูกระทะ สำนักงานบังคับคดี ร้านสังเวียนเจริญยนต์ ร้านคอฟฟี่อิลล์ และร้าน ก.การยาง
ดับไฟประคองเสาสายส่ง ระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี งานวางแนวท่อระบายน้้ำถนนสุวรรณศร แขวงกทางหลวงสระแก้ว หน้า ร.ร.บ้านหนองกระพ้อ
27/03/2561 08:00
27/03/2561 16:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720,037241063
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟหน้าร.ร.หนองกระพ้อ