ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก หน้าวัดโนนรัง ก. ถึง สี่แยกไฟแดง อ.ศรีบุญเรือง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน หน้าโรงเรียนบ้านนาดี (คุรุราษฎร์บำรุง) ม.5 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง
17/02/2561 09:00
17/02/2561 13:00
กฟจ.หนองบัวลำภู
0-4235-4060,08-3361-1464
พิพัฒน์ เนานิน
ลำดับดาวน์โหลด