ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณหมู่บ้านพูนทรัพย์
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณหมู่บ้านพูนทรัพย์
แผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหมู่บ้านพูนทรัพย์(ทั้งหมด)
30/08/2561 09:00
30/08/2561 16:00
กฟอ.ตาคลี
056261233 , 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี