ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบริเวณไลน์เเยกหมู่ 11 บ้านคลองสะพานดำ
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณบริเวณไลน์เเยกหมู่ 11 บ้านคลองสะพานดำ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
22/12/2561 09:00
22/12/2561 12:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด