ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้ามิตรภาพ ซอย 15 (ซอยตลาดเซฟวัน)
ดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
30/06/2562 09:00
30/06/2562 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด