ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนพรหม ถึง บ้านหนองบวบหอม ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
16/08/2562 09:00
09/08/2562 12:00
กฟต.ทุ่งคอก
0884573119
ปรัชญา สว่างศรี