ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีไฟฟ้าโชคชัย2 ถึง แยกไฟแดงบ้านเสาเดียว
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 3 วงจร เปลี่ยนสายเปลื่อย เป็นสายหุ้มฉนวน
16/06/2562 07:30
16/06/2562 17:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 090-2989786
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด