ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหัวนอน บ้านดอน ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหัวนอน บ้านดอน ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างขยายเขตฯ งาน นายสุรเจตย์ฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Soi Hua Non, Baan Don Moo 4 Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 21 October 2021 from 09.00 am. - 12.00 pm.
21/10/2564 09:00
21/10/2564 12:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร