ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านหนองจวง ก่อนโรงเรียนหนองจวง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม บริเวณ บ้านหนองจวง ก่อนโรงเรียนหนองจวง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
18/01/2565 08:30
18/01/2565 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ไฟดับ