ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบริษัทลิโบ้ เเพคเกจจิ้ง จำกัด
ดับกระเเสไฟฟ้าเเรงสูงเพื่อย้ายเสาไฟฟ้า
15/11/2563 09:00
15/11/2563 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-279370,037452684
อลงกรณ์ ถิระโคตร
ลำดับดาวน์โหลด
1เเผนผังจุดดับไฟ