ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน เส้นกลางบ้านบ้านสีถาน - สะพานแม่น้ำมูล
07/12/2564 09:00
07/12/2564 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด