ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยท่าใหญ่ตามแนวคลองชลประทาน ร้านขายเหล็ก ถึงตรงข้ามร้านพลุเกษม ต.ปากแรต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณซอยท่าใหญ่ตามแนวคลองชลประทาน ร้านขายเหล็ก ถึงตรงข้ามร้านพลุเกษม ต.ปากแรต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
06/01/2562 08:30
06/01/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด