ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนขี้ตุ่น ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ Dropout Fuse บริเวณปากทางเข้าโรงเรียนนามนพิทยาคม
05/02/2565 08:30
05/02/2565 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด