ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนศรีวรการ บ้านวังกะจะ วัดวังกะจะบ้านชวสระ บ้านห้วยแกละ บ้านบึงยายกี บ้านวังเย็นหมู่ 2 วังเย็นรีสอร์ท บ้านยางตรอกทอย
ปฏิบัติงานปักเสา 22 เมตร ก่อสร้างระบบจ่ายไฟแรงสูง 115 เควี และเปลี่ยนสายสายแรงสูงเป็นสายเคเบิ้ล บริเวณบ้านบึงยายกี ต่อจากของเดิม
22/12/2561 08:00
22/12/2561 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด