ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺBUA01S-11
1.) ติดตั้ง Diss , รื้อถอน Dropout fuse (เดิม) และเชื่อม DDE เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟให้กับ หจก.ฮวนเกิงวู้ด
ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ คือ หจก.ฮวนเกิงวู้ด เวลา 08.00-13.00 น.
2.) รื้อถอน Diss และติดตั้ง SF6 ในระบบจำหน่าย แทน
ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ , บ้านท่าสะอาด (ฝั่งเดียวกับสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ)
29/08/2562 08:00
20/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด