ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ข่วงพระเจ้าล้านนา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
ขอดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/06/2562 09:00
15/06/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด