ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านวีระพานิชถึงหน้าร้านข้าวราดแกงอยุทธยา
ดับไฟเพื่อปักเสาแรงสูง 22 เมตร
15/07/2564 08:30
15/07/2564 18:00
กฟอ.สันทราย
061-4019738
ศรัณย์ คันธรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด