ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.8 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
-สัปเปลี่ยนเสาแตกจำนวน 1 ต้น บริเวณสามแยก่านเจดีย์สามองค์
-แก้ไขเสาเอนเอียงจำนวน 1 ต้น บริเวณสามแยก่านเจดีย์สามองค์
28/08/2562 09:00
28/08/2562 16:00
กฟอ.สังขละบุรี
0904421184
พัทธพงศ์ สุขพินิจ