ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านต้นตัน ม.3 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
พื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน บ้านต้นตัน ม.3 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
21/05/2564 08:30
21/05/2564 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธาดาพงศ์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง