ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่ สมโภช 700 ปี (ร้านไดโซะซูชิ)
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
09/07/2564 09:00
09/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด