ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านไผ่ขุย-แยกบ้านทึง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารื้อถอนเสาพาดสายใหม่
22/11/2562 08:30
22/11/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
0922484605
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด