ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเบญจางค์ 2 ต.หมากเเข้ง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
30/04/2565 09:00
30/04/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด