ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านหมูบัญฑิต ถึง ร้านบ่อปลาหัวช้าง ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านหมูบัญฑิต ถึง ร้านบ่อปลาหัวช้าง ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ TLG05VB-TLG04VB (เขาล้าน-บ้านดอน)
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านทุ่งเสือข่วน, หจก.ไนน์ตี้ไนน์ เบเกอรี่, ร้านหมูบัณทิต,บริษัท ตรี24 จำกัด, นายสมุทร บิลอับดุลล่าห์, บ้านพักนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ และซอยตาพร่าง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Banthit Pork Shop to In front of BoPlaHuaChang Restaurant Moo 1 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 28 October 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan ThungSueaKhuan, Ninety Nine Bakery Limited Partnership, Banthit Pork Shop, Tree 24 Co., Ltd., Mr.Samut Bill Abdullah, Mr. Wuttipong Wongchumpit and Soi Ta-Prang
28/10/2564 09:00
28/10/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร