ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตั้งแต่ซอยหัวท่าหลังศาลเจ้าท่าเรือ ถึง บังกะโลนางอำไพฯ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตั้งแต่ซอยหัวท่าหลังศาลเจ้าท่าเรือ ถึง บังกะโลนางอำไพฯ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โครงการธนาภาพาร์ค วิลล์, ฟาร์มกุ้งโชคทวี, ฟาร์มกุ้งนายอภิชาตฯ, ฟาร์มปลานางโสพิศฯ, ฟาร์มกุ้งนายเศรษฐ์ฯ และบังกะโลนางอำไพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at From Soi Hua-Tha behind Tha Ruea Shrine to Mrs.Ampai's Bungalow Moo 3 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 27 September 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Thanapa Park Ville, Mr.Choktawee Shrimp Farm, Mr. Apichart Shrimp Farm, Mrs. Sophit Fish Farm, Mr. Set Shrimp Farm and Mrs. Ampai Bungalow
27/09/2564 09:00
27/09/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร