ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่ 2 ต.ศาลาแดง (หน้าปิยะผล) หม้อแปลงพีอีเอ 39-003765
เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
07/05/2562 09:00
07/05/2562 12:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ภาพ