ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านบางขาม ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านบางขาม ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง น.ส.รัศมี ท่อทิพย์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Baan BangKam Moo 2 Srisuntorn Sub-district, Thalang, Phuket On Tuesday, 26 April 2022 from 09.00 am. - 12.00 pm.
26/04/2565 09:00
26/04/2565 12:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร