ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาจลอง
กฟส.อ.ปาย มีแผนดับไฟ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 และในวัน อาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟทั้งนี้กฟส.อ.ปายจึงมีแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงขึ้นในวันเเละเวลาดังกล่าว ทาง กฟส.อ.ปาย ขออภัยในความที่ไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
21/04/2565 08:30
21/04/2565 17:00
กฟอ.ปาย
053-699222
วรวิทย์ เย็นใจมา