ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านผักหวาน-บ้านตลาดแย้ ต.ถนนหัก อ.นางรอง
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน 145 ลูก
14/12/2562 08:30
14/12/2562 16:30
กฟอ.นางรอง
0899470223
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด