ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังศาลา บ้านท่าแค
เชื่อมจุดตัด DDE หน้าบ้านกำนันวิสุทธ์
16/05/2562 09:00
16/05/2562 10:00
กฟอ.ท่าม่วง
034-612066,034-611093
คชาศักดิ์ ทองดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ วันที่ 16 พ.ค. 2562