ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคข้างวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) ถึง ปลายสาย นางสาวสุกัญญา ปัญญาเลิศ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคข้างวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) ถึง ปลายสาย นางสาวสุกัญญา ปัญญาเลิศ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค,นางทรรศมน เหลืองเอกทิน,หจก.สวนลิพอน,บริษัท เอ็นพี พี คอนกรีต จำกัด,บริษัท ออกัสท์ ไนนท์ จำกัด,บริษัทวิวแอดว้านเทค จำกัด (ในซอยวัดม่าหนิก) , บริษัท อัลลายแอนซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด,บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด,นางสาวน้ำฝน กาญจนสายะ และ นางสาวสุกัญญา ปัญญาเลิศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Provincial Waterworks Authority next to Wat Thepwanaram (Wat Ma Nik) to Ms. Sukanya Panyalert , Thalang, Phuket On Tuesday, 09 August 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Provincial Waterworks Authority, Mrs. Thassamon Lueang Ekthin, Suan Lipon Limited Partnership, NP P Concrete Company Limited, August Nine Company Limited, View Advance Tech Company Limited (in Soi Wat Manik), Al Laianz Construction Co., Ltd., Thai Cement (Thung Song) Co., Ltd., Ms. Namfon Kanjanasaya and Ms. Sukanya Panyalert
09/08/2565 09:00
09/08/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร