ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกท่า ต.หนองตูม
จาก KKB5S-18 ถึง KKB5S-15 ถึง DDE
24/10/2562 09:00
24/10/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
043-338083
จันโท สุภาษร
ลำดับดาวน์โหลด