ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานฝั่งบ้านศรีสุข ถึง หน้า ธนาคารกสิกรไทย แนวถนนเศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 kV บริเวณฝั่งข้าม บ.กุยหลี จก.
17/10/2564 08:00
17/10/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด