ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนกสิกรรม ถนนชัยมงคล หน้า สนง.สาธารณสุข อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ
ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจำหน่าแรงสูง สถานีจ่ายไฟศรีสะเกษ ฟีดเดอร์7 กับ ฟีดเดอร์8
03/12/2562 09:00
03/12/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด