ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ ในเส้นทางถนนสุขุมวิท (ขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ บริเวณ สถานีไฟฟ้าตราดถึงบริเวณศูนย์มาสด้าตราด รวมซอยแยกฝั่งซ้ายทั้งหมด
17/03/2563 08:30
17/03/2563 17:00
กฟจ.ตราด
039-511033, 039-511626
วิญญู สมบัติบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ