ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านงิ้ว
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง 22 เควี ขยายถนนกรมทางหลวง บริเวณ บ.งิ้ว
02/12/2564 08:00
02/12/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด