ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ตลุก อ.เมืองชัยนาท
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการจ่ายที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ หมู่ 1,2,3,4,7,8,9 ตำบลตลุก(วัดศาลาขาว ถึง ศาลาแดง และไลน์แยกเข้าบ้านหนอง) ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย พนักงานช่างคุมงาน นายไกรลาส โสระฐี พนักงานช่างระดับ 4 เบอร์โทรศัพท์ 095-6359630
07/06/2562 09:00
07/06/2562 12:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด