ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกกลุ่มพระบาทขวามือไป อบต.หนองย่างเสือ ไลน์แยกทุกซอย ถึง สุดไลน์ สี่แยกหนองผักหนอก (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 12 ตำบลหนองย่างเสือ) ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการตัดต้นไม้คล่อมไลน์แรงสูง พีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก เพื่อป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณสี่แยกกลุ่มพระบาทขวามือไป อบต.หนองย่างเสือ ไลน์แยกทุกซอย ถึง สุดไลน์ สี่แยกหนองผักหนอก (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 12 ตำบลหนองย่างเสือ) ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. -15.00 น.

ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็กดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
22/01/2562 09:00
22/01/2562 15:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036-342-561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ