ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยร่วมมิตรพัฒนา หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
ดำเนินการปักเสาแรงสูง คอร ขนาด 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน 2 ต้น รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร
06/02/2561 09:00
06/02/2561 15:00
กฟจ.จันทบุรี
039-302184,039-302185
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ