ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ้านนาวัง-หนองหอย
ติดตั้ง Fuse
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
ตัดต้นสักใกล้แนวสายแรงสูง
26/08/2562 09:00
26/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด