ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองมะปริง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน
28/05/2564 08:00
28/05/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
0864104899
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ