ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านองธิ บ้านจันเดย์
ดับไฟบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงขนส่ง ถึง ตรงข้าม ร.ร.บ้านปรังกาสี
24/10/2562 09:30
24/10/2562 16:00
กฟอ.ทองผาภูมิ
0904421184
พัทธพงศ์ สุขพินิจ